Kinders en vervolging

Vervolging was sedert die ontstaan van die Christendom deel van Christene se lewens. Die Nuwe Testament is duidelik daaroor dat as ons Christus volg, vervolging noodwendig deel van ons lewens kan wees.

Vervolging van Christene is egter die afgelope tyd baie meer prominent in die media, waar selfs kinders onthoof is omdat hulle Christus volg.

Kinders is die mees kwesbare deel van ‘n bevolking en moet baiekeer toekyk hoe hulle ouers doodgemaak word, of word van hulle families geskei. Baie van hierdie kinders word misbruik, mishandel of as soldate opgelei. Ander bly in vlugtelingkampe waar hulle vir hulle eie voortbestaan moet veg - sonder hoop op ‘n toekoms.

In die Book of Martyrs1 beskryf John Foxe hoe jong kinders in die vroeë kerk, soms slegs sewe of agt jaar oud, doodgemaak is vir hulle geloof. Toe hulle die keuse gegee is om Christus te verloën en te leef, het hulle geweier en eerder saam met hulle ouers in die vuur gespring, of gekniel om onthoof te word. Die bloed van hierdie martelare, insluitend kinders, is inderdaad die saad van die kerk (Tertullianus, 2de eeu).

Is die Kerk van Christus toegerus om weer hierdie tipe vervol-ging te hanteer? Hoe berei ons kinders hiervoor voor? Hoeveel fokus word geplaas op vermaak eerder as vorming van geloof?

Natuurlik is die Koninkryk van God vreugde en liefde en gemeenskap. Alle kinders moet juis dít in die kerk beleef. Die kerk moet ‘n plek wees waar hulle veilig en aanvaar voel. Natuurlik is speel belangrik - dit is immers die taal van kinders. Aanbidding, Bybelverhale en interessante maniere om die Woord van God oor te dra is belangrik, maar dit is nie die volle boodskap nie.

Kinders moet hoor van die kruis en om Jesus Christus onverskrokke te volg, nie as wet om toegang tot die hemel te kry nie, maar uit dankbaarheid vir Sy reddende genade.

Kinders is baie dapperder as wat ons soms dink en tot meer in staat as wat ons verwag. As hulle hul posisie in die Koninkryk verstaan en met die Gees en liefde van Christus vervul is, kan hulle as agente van verandering opstaan en selfs ware martelare vir Christus wees.

Volgens Geopende Deure is daar ‘n merkbare toename in die vervolging van Christene in Afrika, met 15 Afrikalande in die top 50 van hulle World Watch List 2015. Petra Instituut is werksaam in die meeste van hierdie Afrika-lande wat op dié lys verskyn. In hierdie werklikheid beywer Petra Instituut hom om die Christen-gemeenskap te bemagtig/toe te rus om die Evangelie aan kinders te bring, hulle na geestelike volwassenheid te begelei, en hulle by te staan wanneer hulle deur trauma gaan.

Petra Instituut het, in samewerking met 'n instansie wat onder andere na die vervolgde Kerk uitreik, 'n program vir kinders geskryf. Die program is gebaseer op Petra Instituut se oplei-dingsmateriaal en is eenvoudig om aan te bied, en maak veral gebruik van kreatiewe Bybellees en die leer-deur-ervaring-model. Deur hierdie lesse leer die kinders om deur hulle lewens getuies van Jesus te wees, en wanneer hulle uitgevra word oor hulle liefdevolle en omgee-gedrag, van Jesus te vertel. Die program sal o.a. ook gebruik word onder kinders in die ondergrondse Kerk. Toe ‘n leier van die kerk die materiaal sien, het hy gesê dat hulle grootste behoefte juis aan materiaal vir kinders is.

Die Saamloop met Seerkrykinders-kursus rus jou toe om kinders wat getraumatiseer is, deur onder andere spelterapie te help om hulle trauma te verwerk.

Tydens ‘n gesprek met Sondagskoolpersoneel in een van die lande is hulle uitgevra oor die kinders se reaksie na aanleiding van teregstellings wat onlangs plaasgevind het en of die kinders bang is. Die antwoord was dat die kinders opgewonde is omdat hulle altyd in die Sondagskool van martelare in die óú dae leer, maar hier is nou hedendaagse martelare vir Jesus! “Die Here is by ons, want ons is nog steeds 'n kerk van martelare!” En die kinders is meer toegewyd aan Jesus as ooit tevore.

1Forbush, W B (ed), Fox's book of martyrs, Zondervan Publishing house 1967, xii